ჭართალი ჰესი

სტატუსი მიმდინარე
ადგილი კახეთი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მდინარე
ნიშნული
კოორდინატი
სიმძლავრე 1.56 MW
გამომუშავება 8.35 GWh
ჰესის ტიპი
კაშხლის ტიპი
დერივაცია
ტურბინის ტიპი
დაწნევა
წყლის ხარჯი მ3/წმ
საორიენტ. ფასი $ 150.000
დოკუმენტაცია გადმოტვირთეთ