ჰიდრო ობიექტები

დასახელება ადგილი მოცულობა გამომუშავება საორიენტაციო ფასი
ჭართალი ჰესი კახეთი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 1.56 8.35 $ 150.000